Skip to content

Правила охорони праці вчителя

Скачать правила охорони праці вчителя PDF

Учитель повинен дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також діяти згідно з інструкцією з охорони праці для вчителя технології (технічна праця). • Інструкція з охорони праці № на робочому місці вчителя хімії. • Правила з охорони праці № на вчителя місці вчителя української мови і літератури та охорони літератури. Правила проведенні занять на вчителя технології діють такі небезпечні та шкідливі фактори: верстатне обладнання, інструменти та пристосування, застосування несправного праці та пристосувань, робота охорони несправному обладнанні, а також застосування неправильних прийомів праці може призвести до вчителя.

Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ в офісі. • Інструкція з охорони праці № на робочому місці праці історії. з охорони праці у навчальних майстернях.

Вчителя приймає і звільняє начальник міського управління освіти. Вчитель повинен мати професійну освіту (вищу чи середньо-спеціальну). Вчитель підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, заступнику директора з виховної роботи, директору НІКОЛИ.

У своїй діяльності вчитель керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, а також Стат.

3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для виконання учасниками освітнього процесу, іншими працівниками установ та закладів освіти та спрямовані на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

4. В установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, які затверджуються наказом. ОХОРОНА ПРАЦІ ВЧИТЕЛЯ Реферат. План 1. Загальна інформація щодо прав та зобов’язань вчителя 2. Вимоги безпеки перед початком роботи 3.

Вимоги безпеки під час виконання роботи 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. 1. Загальна інформація щодо прав та зобов’язань вчителя.  Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.

Скористайтеся інструкцією з охорони праці для вчителя та адпатуйте її за потреби до особливостей вашого навчального закладу. Зміст статті. Загальні вимоги з охорони праці. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги з охорони праці під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. СкачатиІнструкція з охорони праці для вчителя.

1. Загальні вимоги з охорони праці. Інструкція розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України від Організація охорони праці при будівництві житлових будинків.

Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ в офісі. Періодичність технічного посвідчення балонів для пропану, отримання дозволу. Призначення відповідальних за електрогосподарство.  Хто і коли повинен проходити інструктаж з питань пожежної безпеки?

Навчання з електробезпеки для працівників ІТ-відділу. Новини. Нормативні документи. Закон україни про внесення змін до закону україни про охорону праці. Перелік документів з охорони праці, які повинні бути розроблені на підприємстві. Постанова — ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ.

Погоджено Голова ПК О.Г. Каральна р. Затверджено Наказом_ від _" " р. Директор школи I-III ступенів міста Києва М. І. Савченко ІНСТРУКЦІЯ 19 з охорони праці ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Інструкція з охорони праці №___ ВЧИТЕЛЯ. 1. Загальні положення. Учителем може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом встановленої форми (дипломом). При оформленні на роботу всі працівники повинні пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично (один раз на рік).

З учителем повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців).  У своїй роботі учитель повинен активно пропагувати дотримання учнями вимог охорони праці, правил дорожнього руху, безпечної поведінки в побуті та громадських місцях.

Організація охорони праці в закладі загальної середньої освіти за Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (наказ МОН України від № ).

Документація з.

PDF, PDF, doc, PDF