Skip to content

Український фізичний журнал правила для авторів

Скачать український фізичний журнал правила для авторів fb2

Український виходить фізичний українською та англійською мовами. (періодичність журналу до р. Журнал був заснований у квітні року (українською та російською мовами), а англійське видання виходить з р. Український фізичний журнал (УФЖ) друкує наукові статті в галузі експериментальної та теоретичної правила, які є завершеними роботами, містять суттєво нові результати і становлять достатньо широкий науковий інтерес. Для физический журнал 9 (3),Hall effect авторів MHD mixed convection flow of a viscoelastic fluid past an infinite vertical porous plate with mass transfer and radiation.

Український фізичний журнал.

LN Ryabchikov. Украинский физический журнал 9 (3), , Hall effect on MHD mixed convection flow of a viscoelastic fluid past an infinite vertical porous plate with mass transfer and radiation.

RC Chaudhary, P Jain. Ukrayins' kij Fyizichnij Zhurnal 52 (10), ,   RR Levitsky, NA Korinevsky, IV Siasyuk. Украинский физический журнал 19 (8), , 41*. Dielectric properties of nematic liquid crystal modified with diamond nanoparticles. S Tomylko, O Yaroshchuk, O Kovalchuk, U Maschke, R Yamaguchi.

Ukrainian journal of physics, , Український ентомологічний журнал - офіційний сайт. Ukrainian Entomological Journal - official site. Scope: Ukrainian Journal of Physics is the general physics edition of the Department of Physics and Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine. The journal publishes original papers and reviews in the fields of experimental and theoretical physics; research on particle physics, nuclear, atomic and molecular physics; research on optics and quantum electronics, gases, plasmas, condensed matter physics, statistical and quantum physics and nanophysics.

UJP Sections. UJP cooperates with. Ukrainian Physical Society (marina-petrushina.ru). «Український фізичний журнал» — науковий щомісячний журнал, орган Відділу фізики НАН України, заснований року. Виходить українською та англійською мовами кожного місяця. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі на офіційному сайті.

Журнал індексується міжнародною базою Scopus. Український фізичний журнал є виданням Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал виходить щомісяця українською та англійською мовами. Журнал був заснований у квітні року. в журнале Украинский физический журнал, том 34, № 10, с.

Особенности надмолекулярной структуры смесей холестерических полимеров с низкомолекулярными жидкими кристаллами. Лисецкий Л.И., Фрейдзон Я.С., Тропша Е.Г., Шибаев В.П. в журнале Украинский физический журнал, том 34, № 4. Эффективные числа d-, t-, 3He – и α-кластеров и их распределения. Кургалин С.Д., Чувильский Ю.М. в журнале Украинский физический журнал, том 34, № 8, с. Анализ реакций (d,t) на ядрах 9Ве, 10В и 13С при энергии налетающих дейтронов 18 МэВ.

Гуламов И.Р., Исхаков Т., Мухамеджанов А.М., Н. Правила для авторів. 1. Загальна інформація. Мова. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Від авторів з пострадянських країн статті приймаються лише українською або російською мовами. Обсяг. Стаття не повинна перевищувати 16 сторінок журналу. Статті більшого обсягу приймаються до публікації як виняток за рішенням редколегії або на її замовлення. Тематика. УМЖ публікує статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та тео.

Український фізичний журнал є виданням Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України. Журнал виходить щомісяця українською та англійською мовами. Журнал був заснований у квітні року (українською та російською мовами), а англійське видання виходить з р. (періодичність журналу до р.

- шість номерів на рік). До року журнал публіковався видавництвом "Наукова думка". Починаючи з року, журнал публікується Інститутом теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова Національної Академії Наук України. 1. Український фізичний журнал (УФЖ) друкує наукові статті в галузі експериментальної та теоретичної фізики, які є завершеними роботами, містять суттєво нові результати і становлять достатньо широкий науковий інтерес.

Стаття має бути фізично та математично аргументованою, а також оформленою належним чином. Український фізичний журнал не є засобом для публікації патентів, авторських свідоцтв, винаходів інтелектуальної власності, ідейних пропозицій та заміток, науково-популярних статей тощо. Один раз або двічі на рік виходить додаток "Український фізичний журнал. Огляди", який друкує о.

rtf, rtf, fb2, fb2